най-ниската температура

най-ниската и най-високата температура
най-ниската и най-високата температура
най-високата температура