най-ниската и най-високата температура

най-ниската и най-високата температура
най-ниската температура