Такси при закупуването на имот

544

В процеса на закупуване на имот възникват определени такси, които най-често не са упоменати в обявените цени на имотите. Те могат да бъдат разделени най-общо в две категории:

Еднократни такси – това са неизбежни разходи, които се правят при покупко-продажба на недвижим имот и включват данък за придобиване на имущество по Закона за местните данъци и такси и и такса вписване, както и нотариална такса. Те се определят въз основа на договорената сума на сделката

• Местни данъци и такси – това е данъка, който се плаща към общината по местоположение на имота. Този данък бе фиксиран, в размер на 2% от стойността на имота, вписана в Нотариалния Акт. След последните промени, на общините бе дадено право сами да определят размера на този налог и в момента той е различен за отделните общини на територията на България. За София (2009 г.) този данък е в размер на 2,5%.

В практиката, този данък по-често се изчислява на база на данъчната оценка на имота. Причината е, че обикновено, тя е по-ниска от пазарната стойност на недвижимия имот и по този начин се спестява плащането на по-висок данък.

• Такса за вписване – 0,1% от удостоверения материален интерес

• Нотариални такси според удостоверявания материален интерес – изчисляват се по следната таблица:

–––––––––––––––––––––––––––––––––-
Материален интерес (в лв.) Нотариална такса (в лв.)

до 100 30
101 – 1000 30 + 1,5% за горницата над 100 лв
1001 – 10 000 43,50 + 1,3% за горницата над 1 000 лв
10 001 – 50 000 160,50 + 0,8% за горницата над 10 000 лв
50 001 – 100 000 480,50 + 0,5% за горницата над 50 000 лв
100 001 – 500 000 730,50 + 0,2% за горницата над 100 000 лв
над 500 000 1530,50 + 0,1% за горницата над 500 000 лв,
но не повече от 6000 лв
–––––––––––––––––––––––––––––––––

• ДДС – Някои от обявите за имоти посочват цени, които не включват ДДС, затова купувачите трябва да са сигурни че цената на имота от който се интересуват включва и данък добавена стойност. Ако закупувания имот се ползва с цел бизнес и новия му собственик е фирма или физ. лице, регистрирани по ДДС, то купувача има право да подаде съответната документация за възстановяване на ДДС