Стволови клетки- запазване на здравето на детето и близките Ви

545

С течение на редица години, транспалнтацията на стволовите клетки от кръв на пъпната връв е част от от третирането на различен вид сериозни състояния на кръвта, имунната система и някои форми на рак.

Анемиите, автоимунните заболявания и различните форми на левкимията са само една частица от болестите, третирани по този начин и това вече е стандартна медицинска практика. Различните заболявания, за които трансплантацията на стволови клетки се прилага в целия свят е голям. Растат различните заболяния, които ще се бъдат прибавяни към списъка след известен период от време. Трябва да споменем, че стволовите клетки не се използват за за третиране на генетични заболявания на детето, от което е взета пробата. Ако има този вариант пробата, взета от брат е най-добрият вариант. Едно голямо предимство на кръвта от пъпна връв е редуцираната възможност за получаване на алореактивна реакция от клетките кръвта на пъпната връв (т.е. имунна реакция на рецепиента). Това може да доведе до по – лека и по малка реакция на присадката от рецепиента (GVHD). Стволовите клетки от пъпна връв са перфектни за бебето и има голяма възможност за съвпадения при други членове на семейството, и вероятността за точно съвпадение при брат или сестра е около 25% . Автоложните трансплантации на стволови клетки биват прилагани с успех за време от 20 год. за лечение на левкемия. Освен че се съхраняват като първо се извличат на стволовите клетки на вашето бебе, има възможност да бъдат извлечени и съхранени клетки от тъканта на пъпната връв MSCs или по – известни като мезенхимно стволови клетки.
Много фактори влияят върху преценката на родителите да задържат кръвта от пъпната връв на детето им. Родителите виждат в тези клетки скъпоценен ресурс за бъдещето. Те разчитат, че резултатите от научните проучвания , публикуваните актуални данни и потенциалните приложения могат да са доста полезни за бебето или други членове на семейството в бъдеще. Хората смятат, че е е добро решение да има запазени клетки, дори и да не биват използвани, да им имат необходимост от тях, а да ги няма.

Начало