Специфични свойства при стволови клетки – възрастните и ембрионалните

555

Стволовите клетки са суровите материали на тялото – клетки, от които са създадени всички отделни типове клетки със отделни функции. Под правилните състояния в тялото или в лаборатория, стволовите клетки се разделят на още клетки, които са популярни като дъщерни клетки. Тези дъщерни клетки се променят или на нови стволови клетки (които се самоподновяват) или се обособяват отделни клетки (обособени) с по специална функция като кост, кръвни клетки, сърдечен мускул. Стволовите клетки са са с уникален произход – никой от другите клетки в тялото има вродена възможност да генерират нови стволови клетки.
Изследователите са открили няколко източника на стволови клетки:

Ембиронални стволови клетки – Тези стволови клетки произхождат от ембриони, които са на възраст 4 или 5 дни. За този период (дни) ембрионът е познат като бластоцист и има около 150 клетки . Те са плурипотентни стволови клетки, което означава , че могат да се отделят на повече стволови клетки или могат да се специализират и да се превърнат всеки вид кръвни клетки. Поради тази многофункционалност ембриотичните стволови клетки предлагат най-високия потенциал на приложимост да се регенерират или да лекуват заразени тъкани или органи при хората.

Възрастни стволови клетки – Този тип столови клетки могат да бъдат видени в повечето възрастни тъкани, като. Възрастните стволови клетки също могат да бъдат намерениВследствие от това и по-точен термин сомантични стволови клетки. До неотдавна се знаеше че възрастните стволови клетки могат да създаватидентични типове клетки. Напр. смяташе се, че стволовите клетки които са разположени костния мозък могат да обезпечат само кръвни клетки. Все пак най-скорошните данни правят предположение, че възрастните стволови клетки, могат да бъдат по-гъвкави отколкото се предполагаше досега и да създадат несвързани типове клетки накрая. Като за пример стволовите клетки от костен мозък имат способността създадат мускулни клетки.

Начало