Home Свободно Време Отговор на няколко въпроса свързани с pvc дограма

Отговор на няколко въпроса свързани с pvc дограма

Как да се изчисли цената на дограмата?

Факторите, които влияят на крайните цени на pvc дограма са много .Приблизителна цена може да се направи във всяка фирма, занимаваща се с производство на дограма. Така се взема предвид размера (височина и ширина)на дограмата, видът профил, броя на камерите в прозореца, както и конфигурацията на прозореца – броят на крилата, които се отварят и т.н. Колкото повече отваряеми части има една дограма, толкова по-скъпа ще бъде тя.
В допълнение, цената на поръчката зависи от това дали ще се имонтират первази на прозореца, както и други допълнителни елементи – комарници, щори, които оскъпяват поръчката.

Колко време отнема монтирането на PVC дограма?

Един опитен екип от монтажници извършват демонтаж на стара и монтаж нова дограма само за 1 час. Обикновено в това време се включва монтаж на первази,комарници и други допълнителни аксесоари.

Как да се предпазим от конденз по pvc дограмата?
Конденз по прозорците се получава в тези домове, където няма активна вентилация и има високата влажност. Пластмасовите прозорци в затворено положение на практика не е пропускат въздух, така че трябва редовно да се проветрява помещението.

Как да се грижа за новата pvc дограма?

Грижата за PVC дограмата е съвсем проста. Нуждаете се от периодично почистване на крилото и рамката с мека кърпа или с конвенционални препарати. Трябва да се избягва почистването с препарати включващи в състава си абразивни частици, киселини, ацетон и други разтворители, които могат да повредят пластмасовата дограма или да направят драскотини по нея.В допълнение, всички подвижни части и заключващи механизми препоръчва най-малко два пъти годишно, смазване с рН-неутрални материали (вазелин или масло).