Общото между религията, идиомите и английския език

2934

Интересна зависимост между религията и идиомите в английския език за отбелязали колегите от englishworldacademy.com. Понеже ни хареса, сме представили част от извадката за вас, като останалото може да прочетете на техния сайт.

an act of faith – действие, с което демонстрирам религиозността си и своя висок морал

as hot as hell – много горещ, изгарящ

as patient as Job – самия Job е персонаж от Библията, който е известен със смирения си характер, а изразът означава да си много търпелив

as ugly as a sin – много грозен, неприятен, отблъскващ

baptism by fire – първи опит в начинание, първи стъпки в усвояване на нещо, като най-често става въпрос за много тежко начало

bear someone’s cross – поемам цялата тежест, помагам някому с много непосилна работа

beyond the pale – нетрадиционен, неадекватен, неприемлив по сравнение с установените норми, морал или стандарти, обичаи

Още идиоми на сайта на English World Academy.