Местата в югозападна България, които трябва да посетим

1781
рилски езера

1. Рилски манастир – разположен на 1,147 метра надморска височина сред ухаещите иглолистни гори на планината Рила. Обителта представлява комплекс от култови, жилищни и стопански постройки с обща площ 8800 кв. м. Рилският манастир се отличава с уникална архитектура. Отвън, с 24-метровите каменни стени на основните си сгради, които образуват неправилен петоъгълник, манастирът има вид на крепост.

2. Седемте рилски езера – рилските езера предлагат един от най-величествените пейзажи в страната. Седемте циркусни езера са от тези природни обекти, които всеки уважаващ себе си български турист неминуемо трябва да посети.

3. Мелник е най-малкият град в България. Градът е създаден още през античността. Най-бурна историята на града е през средновековието. Тогава Мелник последователно е преминавал под властта на българи, византийци и сърби, докато през 1395 г. е завладян от османските нашественици. Градът е бил столица на обявилият се за независим владетел, деспот Алекси Слав, с чиито дарения през 1220 г. е изграден Роженският манастир.

4. Ягодинската пещера – Ягодинската пещера се намира във величественото Буйновско ждрело, на десния склон на Буйновска река. Тя е най-дългата родопска пещера. Общата и дължина е 10.5 км, включваща сбор от галерии, разположени на различни нива. Пещерата е на над 275000 години.

5. Роженския манастир – Роженският манастир е един от най-интересните и важни религиозни и културни центрове на територията на България. Намира се на 6 километра източно от град Мелник. Своеобразното му географско положение определя както ролята му на посредник в многовековното културно взаимодействие на балканските народи, така и рядката екзотична красота на заобикалящата го природа. На югозапад от манастира е планината Славянка (Боздаг), по чийто хребет минава днес границата между България и Гърция.

6. Мелнишки пирамиди – Представляват красиви пясъчни образувания, с характерни за мелнишките пирамиди отвесни стени, които се извисяват величествено над най-малкият град в България – Мелник. На височина достигат до около 100 м, а на недостъпните им темета са израстнали гъсти треви и малки храсти.

Невероятната панорама на Мелнишките пирамиди може изцяло да се обхване с поглед от Роженската седловина. Особено внушителни сред тях са четирите пирамиди край село Кърланово.

7. Самуиловата крепост – Самуилова крепост e името на средновековна крепост, разположена между планините Беласица и Огражден в т.нар. Ключка клисура. Намира се на невисок хълм на десния бряг на река Струмешница, на 5 километра северно от село Ключ. Построена е вероятно в периода 1009-1013 година по време на управлението на цар Самуил и е част от мащабна фортификационна система.