Кожухотръбните топлообменници и къде намират приложение те

271
топлообменници

Топлообменниците са широкоизползван вид индустриално оборудване, като тяхното основно предназначение е свързано с  преноса на топлина от една среда в друга. Тези среди могат да бъдат различни:  газ, течност или комбинация от двете. Средата може да бъде разделена от здрава стена, за да се предотврати смесване, или може да бъде в директен контакт. Топлообменниците имат значителен потенциал да подобрят енергийната ефективност на системата, като прехвърлят топлина от системи, където не е необходима, към други системи, където може да се използва.

Например, отпадъчната топлина в отработените газове на газова турбина, генерираща електричество, може да бъде прехвърлена чрез топлообменник за кипене на вода, за да задвижи парна турбина за генериране на повече електроенергия.

Друга често срещана употреба на топлообменници е предварителното нагряване на студен флуид, влизащ в нагрята технологична система, като се използва топлина от горещ флуид, излизащ от системата. Това намалява вложената енергия, необходима за загряване на входящия флуид до работна температура.

Има различни видове топлообменници, в зависимост  от тяхното устройство и функции. Един от най-популярните и широкоразпространени видове днес са т.нар. кожухотръбни топлообменници. Ако ви е интересно да научите повече за това какво представляват те и какви са приложенията им, вижте в следващите редове.

Какво представляват кожухотръбните топлообменици?

Кожухотръбният топлообменник е най-широко използвания топлообменник и е сред най-ефективните средства за топлообмен. Той представлява устройство, при което две работни течности обменят топлина чрез термичен контакт с помощта на тръби, разположени в цилиндрична обвивка.

Температурата на флуида вътре в корпуса и тръбата е различна и тази температурна разлика е движещата сила за обмен на температура. Използвани за широк диапазон на температура и налягане, този вид  топлообменници предлагат също компактен дизайн, лесни са за изграждане и поддръжка и осигуряват отличен топлообмен.

Както името му подсказва, той се състои от обвивка, наречена още кожух и няколко тръби. Кожухът е корпусът на топлообменника, а тръбите са монтирани вътре в цилиндричната обвивка.

Какъв е принципът на работа на кожухотръбните топлообменници?

Принципът на работа на този вид топлообменник е сравнително прост. Едната течност тече вътре в тръбите, а другата през кожуха. Докато текат, те обменят топлина, което означава, че студената течност получава топлина от горещата течност.

Така една студена течност влиза във входната дюза на корпуса (или от страната на тръбата или от страната на канала) и излиза от изходната дюза като гореща течност. Очевидно другата течност ще стане по-студена в изхода, отколкото във входа. Преносът на топлина в кожухотръбния топлообменник се определя от откритата повърхност, която се определя от броя на топлопроводимите метални тръби. Потокът на флуида вътре кожухотръбния топлообменник може да бъде паралелен или напречен.

Как може да откриете подходящите кожухотръбни проводници за нуждите на вашето индустриално производство?

Изборът на качествено индустриално оборудване, което да отговори на специфичните изисквания и нужди на вашето производство, е от ключово значение за успеха на вашия бизнес. Inoxsys е вашият доверен партньор, който те ви предложи качествено проектиране и изработка на кожухотръбни проводници по предварително зададени от вас технически характеристики. Българската компания е на пазара повече от 25 години и разполага с богато портфолио. Посетете сайта им разгледайте още процесни съдове и транспортни ленти от Inoxsys.