Home Бизнес Intel с нетна печалба за 2011 г. от близо 13 милиарда...

Intel с нетна печалба за 2011 г. от близо 13 милиарда долара

Intel Corporation отчете приходи за изминалата година в рамките на $54 милиарда, печалба от основна дейност в размер на $17.5 милиарда, нетна печалба от $12.9 милиарда и печалба за акция в размер на $2.39, като по всеки един от показателите компанията отбелязва рекордни нива.

Intel генерира приблизително $21 милиарда в кеш от операции, изплатени дивиденти в размер на $4.1 милиарда и още $14.1 милиарда за обратно изкупуване на 642 милиона обикновени акции.

За четвъртото тримесечие на миналата година, Intel обяви финансови постъпления в размер на $13.9 милиарда, печалба от основна дейност от $4.6 милиарда и нетен приход на стойност $3.4 милиарда с печалба за акция от 64 цента. Компанията генерира приблизително $6.6 милиарда от основна дейност, изплати дивиденти на стойност $1.1 милиарда и $4.1 милиарда за обратно изкупуване на 174 милиона акции.

“2011 година беше изключителна за Intel,” заяви Пол Отелини, президент и главен изпълнителен директор на Intel. “С отлично изпълнение компанията се представи блестящо, с ръст над $10 милиарда и заедно с това отбеляза рекордни нива по отношение на постъпления и печалби. С големите ни планове за продукти и технологии през 2012, се вълнуваме за постигането на растящи в глобален мащаб възможности по отношение на Ultrabook сегмента, центровете за данни, както и системите в областта на сигурността и представянето на Intel-базираните смартфони и таблети.”