Home Бизнес Хартиената торбичка – реклама в ръката на клиента

Хартиената торбичка – реклама в ръката на клиента

Хартиени торбички

В последно време все по-голяма популярност имат екологично чистите, неносещи вреда на околната среда продукти, които са изработени от възобновяеми ресурси – хибридни коли, електромобили, здравословна храна без ГМО и т.н.

Тази тенденция засегна и опаковъчните материали. В много страни супермаркетите предлагат избор между платнени, хартиени и найлонови торбички. Особен акцент се поставя на първите два вида. Те се определят като интелигентен избор за всеки човек, който иска да щади природата и да живее в по-чиста среда.

Може да погледнем тази тема и от друг ъгъл. Хартиените торбички не са просто мода. Те представляват сериозно маркетингово оръжие в ръцете на бизнеса. Предвид силната конкуренция на пазара, неразумно е да се лишавате от ползите, които те могат да донесат.

Традиционно в хартиени торбички с лого клиентите съхраняват стоките, които са купили от някоя фирма. Това е отличен начин да се рекламира продукция. Доказала се е във времето и създава трайни положителни впечатления у потребителите. Ако искате да се възползвате от този рекламен подход може да потърсите Елит Трейд Инженеринг за изработка на рекламни хартиени торбички.

Хартиена торбичка може да видите по време на промоционални акции – в нея се поставят подаръци, рекламни листовки и аксесоари от самата компания.

Така стигаме до едно от основите свойства на торбичките от хартия – те може да се използват многократно. А това е добре дошло за бизнеса. Отличава ги от обичайните торбички. Освен това могат да бъдат оформени така, че дизайнът да е уникален, да подчертава основните принципи на компанията и да й придава индивидуалност.

Брандираните хартиени торбички имат потенциала да донеса огромни ползи за маркетинга. На практика няма човек, който в ежедневиет си да не ги използва. Те до такава степен са добили популярност, че дори не е необходимо да се влагат специални усилия, за да се разпространяват. Клиентите сами търсят хартиените торбички.

Не допускайте тази грешка

Погрешно е да се смята, че рекламната торбичка е просто опаковка с напечатана върху нея информация. Не, тя представлява специално разработена рекламна концепция, която има за цел да рекламира вашите стоки и услуги.

Замислете се колко компании използват хартиените торбички като средство да популяризират своята търговска марка. За да се откроите на фона на общата маса, помага оригиналният дизайн.

Ефективен рекламен продукт

Хартиените торбички отдавна са признати като един от най-ефективните и достъпни рекламни продукти. Обръщайки се към нас, вие ще получите не само качествен продукт, но и практични съвети и разбиране.

Специализиринето в създаването на дизайн за торбичките и широкият спектър от възможности, с които да направите своя рекламен продукт отличителен. В допълнение към непосредственото изработване на опаковъчното изделие от хартия, вие може да поръчате нанасяне на:

  • Логотипът на компанията;
  • Рекламен текст;
  • Разнообразни изображения.

Всеки един от тези елементи трябва да бъде предварително обсъден, за да може да получите оптимален продукт.

Преимущества на хартиените торбички:

  • Влагоустойчивост;
  • Устойчивост на мазнини;
  • Плътност;
  • Здравина;
  • Комфортна употреба;
  • Възможност за многократно използване.

А накрая, когато вече хартиените торбички станат негодни за употреба, може да ги дадете за рециклиране. По този начин те ще бъдат преработени и използвани за създаването на нови продукти, базирани на хартия. Това е един съвременен начин да проявим пощада към природата.