Home За дома 4 причини да си направите застраховка имущество

4 причини да си направите застраховка имущество

Истината е, че предпазливостта също е качество, което притежават амбициозните и целеустремени хора. Мислейки за бъдещето си, е разумно да предвидим опасностите, които то крие. В този смисъл, когатосе стремим да преуспеем, подсигуряването и грижата за това, което вече имаме , никога не са излишни. Така че, ако се развивате или имате идея как това да се случи, или още по-добре – ако имате желанието да развиете собствен бизнес, по-добре включете в сметките си за успех и някои рискове. Така при неочаквана злополука, въпреки загубата, ще запазите финансовото си състояние стабилно.

Финансовото състояние е тясно свързано с имуществото. Поради това, сега ще Ви изтъкнем няколко причини, заради които си заслужава да застраховате именно него.

Опасността от пожар и други природни бедствия

Пожарът и други природни бедствия крият сериозни рискове за собствеността Ви. Дори и да не вярвате, че подобни злополуки се случват често, можете да останете неприятно изненадани, когато пожар или наводнение Ви отнеме покрива над главата. Съществуват застраховките „Пожар и други опасности” или „Пожар и природни бедствия”, които са подходящи и за граждани, и за малки фирми, ценящи това, което притежават. Тези застраховки предвиждат грижа за жилища, вили, офиси (всякакъв тип сгради), всякаква техника и уреди, произведения на изкуството и други. Също така съществува и застраховка „Индустриален пожар”, подходяща за собствено или наето индустриално имущество -предприятия, складове, магазини, обекти на държавната или общинската администрация и т.н.

Кражба и вандализъм

Живеейки в държава, в която цари пълен хаос, но за сметка на това престъпността е организирана, има много от нас, които не веднъж са си патили от кражби, грабежи и влизане с взлом. За жалост при сблъсъка си с престъпността не всеки е подготвен. Застраховките „Щети на имущество” или „Кражба, грабеж и вандализъм” дават възможност да се осигурите финансово, в случай че някой посегне на Вашето имущество и са особено полезни, ако то е обвързанос бизнес. Те покриват както домашно, така и офис и търговско (наето или собствено) движимо имущество. Това може да включва и някои лични ценности като благородни метали, скъпоценни камъни или предмети с историческа и художествена стойност. Изключение са оръжията, взривните вещества и продуктите на интелектуална собственост.

Битови и други щети

Битовите щети са реално най-често срещаната опасност, грозяща Вашето имущество, която в повечето случай е силно подценявана. Те включват непредвидени инциденти, при които понякога няма виновен или поне не умишлено. В подобни ситуации съществуват застраховки, които ще Ви обезпечат например,когато спукана тръба у съседите Ви е наводнила или обратното – Вие, без да искате, сте станали причина за наводнението в дома на някой съсед. Застраховките от този тип определено ще Ви спестят до болка познатите спорове и скандали със съседите. Трябва да знаете, че щети от този род при всяка компания са включени в различни застрахователни предложения.

Рисковете при електрониката и строителството

Съществуват застраховки специално за електронна техника и други, предвиждащи строително-монтажни рискове, които са свързани именно с монтирането или инсталирането на подобно имущество (електроника или строителни обекти). Те Ви обезпечават в случаите, когато непредвиден инцидент увреди собствеността Ви, докато тя се инсталира или монтира, като тук се включват и кражба, вандализъм, пожар и всяко едно възможно природно бедствие.

Ако сте се убеди, че е по-добре да се погрижите за собствеността си, преди нещо да я застраши, Ви препоръчваме да се обърнете към брокерска застрахователна агенция. Тя ще Ви помогне да намерите най-изгодното и подходящо за Вас застрахователно предложение. Също така ще Ви насочи към застраховката, от която в действителност имате нужда и ще играе ролята на застрахователен адвокат, който при сключването на договор за застраховка защитава интересите Ви и се стреми да уреди най- добрите условия за Вас. Ще намерите повече информацияза застраховка на имущество на сайта на I&G Brokers.