От Агенция по Заетостта и ДБТ скоро ще започнат одобрение на кандидатите по схема Аз Мога Повече 2013. Имате възможност да избирате между присъствена и дистанционна форма на обучение. При присъствената форма, избора на Доставчик на обучение е по-малък, тъй като по-голямата част от курсистите предпочитат дистанционното обучение и поради тази причина ЦПО се ориентират основно към предлагане на такова. Крайния срок за кандидатстване беше 02.11.2012г. Очаква се да има нов прием по програма „Аз Мога Повече 2013“, през идната година. Курсовете, които се предлагат са за придобиване на професионална квалификация: оперативно счетоводство, електронна търговия, икономика и мениджмънт, текстообработване, водач на мпс, маникюр и педикюр, фризьорство, козметика, готвач и ключови компетенции: дигитални компетенции, испански, френски, немски и английски език.