Гражданска отговорност на автомобилистите са надхвълили 344 млн. лв. За същия период на предходната година, събраните средства са възлизали на малко над 287 млн. лв. Този ръст от почти 20% обаче бе съпроводен от съответното повишаване на изплатените обезщетения по този вид полици. До края на ноември 2008 г. на водачите на автомобили са изплатени искове за щети по „Гражданска отговорност” за общо 131.376 млн. лв. Година по-късно, тази сума нараства с цели 30 на сто до над 170 млн. лв. Въпреки че „Гражданска отговорност” носи загуби на компаниите от сектора, задължителните застраховки остават сред най-популярните. Продажбите само на полиците „Гражданска отговорност за автомобилисти” са отговорни за над една четвърт от общо всички премийни приходи за първите единадесет месеца на 2009 г.. По-широката категория – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторни превозни средства”, държи дял от 27.4 на сто. Цели 42% обаче е пазарният дял на продуктите, влизащи в категорията „Сухопътни (без релсови) превозни средства”. В тази група се включват и
полиците Каско.

За разлика от ръста на премийните приходи по „Гражданска отговорност”, при „Автокаско” се регистрира спад от 11.5%. Една от основните причини за това е свиването на продажбите на нови коли. Отделно, намалелите приходи на домакинствата изкушиха много шофьори да си спестят разходите дори по задължителната „Гражданска отговорност”, да не говорим за доброволната „Автокаско”. За съжаление, анализите сочат, че очаквано последствие от икономическите проблеми е ръст на престъпността, така че решението да се откажат от „Каско” може да излезе скъпо на много собственици на моторни превозни средства. Втори по популярност след могъщата група на автозастраховките се нареждат застраховките „Пожар, природни бедствия и други щети на имущество”, с 19.4% дял. Реализираните премийни приходи от тези продукти възлизат на близо 249 млн. лв. за януари-ноември 2009 г., или с 12.5% над постигнатото за същия период през 2008 г. Засилването на интереса към имуществените застраховки

се отразява и в нарастването на относителния дял им дял от всички продажби на пазара. През последната година той се е покачил от 16.94 на почти 20 на сто. Макар че това укрепване на позициите се дължи частично на повишаването на финансовата култура на потребителите, не това е основният фактор, обуславящ ръста. Клиентите, теглещи ипотечни заеми, често са задължени от обслужващата ги банка да защитят с полица заложеното имущество. Закомерно с нарастването на премийните приходи, се увеличават и обезщетенията, изплатени по този вид продукти. През първите единадесет месеца на 2009 г. застрахователите са покрили искове за 36.21 млн. лв., или със около 7.6% повече, отколкото през същия период предходната година. Общо всички изплатени обезщетения на пазара до края на ноември 2009 г. са били 640 млн. лв., или с 15.6% ръст спрямо 2008 г., когато са възлизали на близо 554 млн. лв. Като цяло, потребителският интерес към общото застраховане продължава да е значително по-силно изразен, отколкото към животозастраховането. През януари-ноември 2009 г., реализираните премийни приходи в животозастраховането са възлизали на 196.75 млн. лв., а изплатените обезщетения са били 74.5 млн. лв. И докато първият показател отчита сериозен спад от близо 18.5 на сто, при вторият се регистрира ръст от 12.4%.
Пет компании държат 60% от общозастрахователния пазар

Сподели