отрицателен калориен баланс

отрицателен калориен баланс