Обучителни курсове по хомеопатия за лекари и фармацевти. За консултация с лекар хомеопат посетете http://homeopath.bg/. На страницата ще откриете полезна информация, както и специализирана медицинска литература. Като последователи на CEDH, ние от екипа на ЦОПХ имаме за цел да предоставим на лекарите и фармацевтите най-новите и надеждни познания по клинична хомеопатия, като прилагаме ясен, прагматичен и клиничен подход. Курсовете ни са по програмите на CEDH , съобразени са с Европейските стандарти за обучение по Хомеопатия и имат практическа насоченост. В процеса на обучение ЦОПХ предоставя стаж в оторизирани практики на лекари – хомеопати в страната. По тези програми, всяка година се обучават над 3000 медицински специалисти в повече от 20 страни на света, като Франция, Испания, Португалия, Чехия, Бразилия, Тайван, САЩ и други. Преподавателският ни екип включва лекари с богат клиничен опит по хомеопатия, обучени да преподават по методиката на CEDH и да използват най-съвременни педагогически средства на обучение.