Кристалните черепи представляват модел на човешки череп. Направени са от така нареченият планински кристал. Голяма загадка представлява изработката на тези кристални черепи. Изработени са по технология, която е недостъпна дори за най-развитите съвременни технологични лаборатории. Долната челюст е изработена от същия къс планински кристал като самия череп. Парчета с такава големина са изключително редки. Но по-голяма загадка пред престижната лаборатория поставя самият начин на обработване.

Кристалите се образуват постепенно около специфична ос. Обработката им е възможна само по посока на растежа. Наруши ли се това правило – минералът се разпилява на дребни парчета. За най-голямо учудване на всички находката на Анна била изработена именно по невероятния начин – обратно на оста. Освен това по творението няма следи от полиране, което е абсолютно непостижимо със съвременните методи. Възрастта на черепите се определя в порядъка от 5000 до 36 000 години.
Според легенда на южноамериканските индианци съществуват 13 кристални черепа, в които се съхранява огромно по обем количество информация за миналото на света. Някои дори твърдят че черепите съдържат и предсказания и информация за бъдещето на човечеството, както и евентуално за неговата гибел.

Според легендата, когато всичките 13 черепа се съберат на едно място, ще настъпи коренна промяна на Земята. Тази легенда е свързана с гибелта на Земята през 2012 година. Тогава 13-те черепа трябва да се съберат заедно на едно място. Така човечеството ще получи знание, което ще го спаси от повсеместната гибел.

Една интересна теория е за това, че маите са може ли да черпят информация от кристалните черепи. За тях те са източник на знанието на Боговете. По този начин, може да са постигнали своите необясними изчисления, постижения и знания без да им е била необходима съвременната наука, която и без това не може да постигне резултатите на древността. Някои теории ги свързват и с Атлантида, за която се знае е, че е изчезнала и потопена под ледовете на Южния полюс. Причина за падението на Атлантида било, че не използвали знанието си по предназначени – но това е друга тема.

Причината, да бъдат разпръснати кристалните черепи била, за да бъдат скрити от човечеството до момента, в който те наистина са необходими. Те са ресурса, който може да отвори много врати и даде много отговори. Но не да се даде интересна информация за света, а за да спасят само погубващото се човечество.

Сподели