Значителна част от изследвания подпомагат приложимостта на ароматни масла като безопасни, обработващи храната добавки. В тази статия ще се наблегне на приложимостта на ароматните масла като естествени хранителни добавки.
В търсене на по-голям кръг от сигурни, натурални начини за консервиране на храната, изследователите от цял свят пробват антимикробното влияние на ароматните масла в хранителните продукти. Като се има предвид многото видове ароматни масла риганът и мащерката са най-използваните при значителна част от изследвания и най-точно те най-активно нанасят удар на микробите. Резултатите могат да ти дадат идея, че сместа от природни масла работи като съвкупност и по тази причина е по-резултатно от използването на характерните масла.
Тестовете са се провели в обстановка като например зеленчуци-те са готови за консумация и мляко. Много от някои фунги и бактерии са били тествани , включително салмонела и lactobacillus. Заражда се такава насоченост че естествените масла са са по-ефикасни, по-богати на протеин, имат ниско pH, бедни са на мазнини и са ниско карбохидратни.
Изследователите слагат акцент и последствието от възприятията при различните концетрирани ароматни масла, както и вкуса им и тяхната миризма. В значителна част случаите било установено че според многото вариации и концентрации на ароматни масла, се получават не само ефикасни резултатисвързани с унищожаването на бактериите, но и тези, приятни на вкус.