Дърводобив – основни понятия, техники и използвани машини.

185
Forest-online-Дърводобив-основни понятия

Когато говорим за дърводобив, трябва да поясним какво точно се има предвид. Какви са видовете дървесина, които можем да добием, какви са техниките, чрез които добиваме дървесен материал, както и какви са подходящите инструменти.

Дърводобив – дефиниране на термина

Дърводобив в горското стопанство дефинира рязането, първичната обработка на място, прибирането и извозването на дървен материал от гората. Индустрията използва дървения материал, като той бива преработван и влаган като основен материал в крайния продукт. Също така бива продаван и като дървен материал за огрев или в строителните дейности и мероприятия.

Видове машини за горското стопанство.

Дърводобива в гората се извършва посредством мощни дървообработващи машини – фрези, циркуляри, лебедки, процесори, цепещи машини, режещи машини, машини за раздробяване. Всички машини изпълняват различна роля в първичната обработка на дървените трупи в гората, на място. След като трупите бъдат разфасовани и надробени, те биват товарени и извозвани към промишлените предприятия и складове за дървен материал.

Нуждата от мощни машини в помощ на горското стопанство, е довела до развитието на редица специализирани марки машини за горското стопанство. На българския пазар могат да се намерят голям брой машини съобразно индивидуалните нужди и предпочитания за специфични технически характеристики.

Фирмите с опит и история в областта на доставките на машини за гората, знаят как се развива пазарът. Лидерите са големи европейски и световни производители, доказани във времето. Горското стопанство разчита на мощни, силни и надеждни машини, с които да борави влизайки в гората за добив на дървесина.

Видове дървесина

Още от древността дървесината се използва в бита на човека. За отопление, като строителен материал, за изработката на оръжия и отбранителни конструкции. Тя присъства неизменно в бита и живота на хората. Това е една от най-лесно използваните и преработвани суровини, с които човечеството борави.  Неслучайно употребата и добивът й днес са в такива мащаби. Както знаем, дървото има сърцевина, и кора. Масата, която уплътнява разстоянието между тях, се нарича дървесина. Дървесината се натрупва и оформя пръстени. Те са известни като „Годишни пръстени“, защото се натрупват за около една година. Така постепенно диаметърът на ствола на дървото се увеличава. Колкото повече години са минали, толкова повече дървесина се е натрупала. Точно тя е ценният материал, който човекът използва. Достатъчно плътна, твърда и издръжлива е. Видовете дървесина се обуславят според вида и плътността. По-вътрешните кръгове дават пореста, светла и мека дървесина. По-външните – дават плътна, тъмна и твърда дървесина. Вътрешните кръгове дават ранна, пролетна дървесина, докато външните дават Късна, лятна дървесина. Съотношението на двата вида дървесина обуславя общите технически качества на дървесината.

Мероприятията в гората трябва винаги да са свързани с безопасност, правилна употреба на машините и стриктно спазване на законодателството относно позволените зони за сеч и дърводобив.